ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ഹിന്ദ് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് 15 പേരെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ഹിന്ദ് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി സഭയുടെ 2019-2023 കാലയളവിലേക്ക് മേഖല രഹിതമായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചുവടെ പേരെഴുതിയവര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1. നുസ്രത് അലി 2. സയ്യിദ് സാദത്തുല്

Read More