രാജ്യനന്മക്കു ഒരുമിച്ചു മുന്നേറുക

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേന്ദ്ര ശൂറാ പ്രമേയങ്ങൾ (2019 ജൂൺ 15-19 തീയതികളിൽ ശാന്തപുരം അൽജാമിഅയിൽ ചേർന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേന്ദ്ര കൂടിയാലോചനാ സമിതി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ) 2019-ലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

Read More