മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം വിസ്മരിക്കരുത് – എം.ഐ.അബ്ദുൽ അസീസ്

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിന്റെയും സി.പി.എമ്മിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ വിസ്മരിച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ മുൻനിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവന അത്യന്തം പരിഹാസ്യമാണെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ

Read More