എസ്.ഐ.ഒ ദക്ഷിണ കേരള സമ്മേളനം

എസ്.ഐ. ഒ ദക്ഷിണ കേരള സമ്മേളനം കായംകുളം ദാറുസ്സലാം നഗറിൽ വെച്ച് ലോക പ്രശസ്ത ഇസ്‌ലാമിക ചിന്തകൻ മുറാദ് വിൽഫ്രഡ് ഹോഫ്മാൻ (ജർമ്മനി) ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ മനുഷ്യനിലേക്ക് എന്നതായിരുന്നു സമ്മേളന പ്രമേയം.