ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി രൂപീകരണം

1941 ആഗസ്ത് 26 ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി പഠാന്‍കോട്ടില്‍ വെച്ച് രൂപം കൊണ്ടു. രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഹാജി.വി.പി.മുഹമ്മദലി സാഹിബ് പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ 75 പേര്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില്‍ വെച്ചാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അമീറായി മൗലാനാ മൗദൂദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
https://ml.wikipedia.org/wiki/Jamaat-e-Islami_Hind