ആലിയ അറബിക് കോളേജ്

1943 അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ബാഖഫി തങ്ങള്‍ കാസർഗോഡ് ആലിയ അറബിക് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മർഹൂം ഇസ്സുദ്ദീൻ മൗലവിയായിരുന്നു സ്ഥാപനത്തെ പ്രൗഢിയിലേക്കുയർത്തിയത്.