ഇസ്‌ലാമിക് മാര്യേജ് ബ്യൂറോ

സ്ത്രീധനത്തിനും വിവാഹങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച ധൂര്‍ത്തിനുമെതിരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി 1987ല്‍ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടി നടന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇസ്‌ലാമിക് മാര്യേജ് ബ്യൂറോ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു.