ഒന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

1948 ആഗസ്ത് 21 പ്രഥമ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട്. വളാഞ്ചേരിയിലെ ഓഫീസ് സംസ്ഥാന ഓഫീസായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹാജിസാഹിബിന് സഹായിയായി കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവിയെ നിശ്ചയിച്ചു. 12 അംഗ കൂടിയാലോചന സമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.