ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി നിരോധനം

1975 ജനുവരി 26 ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അടിന്തിരാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ നിരോധിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസ്ഥാനമായ ഐ.എസ്.എലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്തി വെച്ചു. നേതാക്കള്‍ ജയില്‍ വാസമനുഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നു.