നാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

1952 മാര്‍ച്ച് 1,2,3 തീയ്യതികളിലായി ശാന്തപുരത്ത് വെച്ച് നാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്നു. അഖിലേന്ത്യാ അമീര്‍ അബുല്ലൈസ് ഇസ്‌ലാഹിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊച്ചിയില്‍ ന്ടന്ന യോഗത്തില്‍ വെച്ച് ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റാന്‍ തീരുമാനമായി.