മജ്‌ലിസ് എഡുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ്

1979 പ്രാഥമിക മദ്രസകള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, ഇസ്‌ലാമിയാ കോളേജുകള്‍ എന്നിവയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിനും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഏകീകരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി 1979 ല്‍ സ്ഥാപിതമായതാണ് മജ്ലിസുത്തഅ്ലീമില്‍ ഇസ്‌ലാമി, കേരള. ഇപ്പോള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ മജ്‌ലിസ് എഡുക്കേഷന്‍ ബോര്‍ഡ്, വിദ്യാ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ എഡുക്കേഷന്‍ എന്നീ പേരുകളിലായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.