മെസ്സേജ് ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക

1959 ജൂണില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രഥമ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു മെസ്സേജ്. ജമാഅത്ത് പ്രവര്‍ത്തകനായ വി.പി. അബ്ദുല്ല സാഹിബ് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ജമാഅത്ത് സഹകരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രബോധനം ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെയായിരുന്നു മെസേജിന്റെയും ഓഫീസ്. 1963 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.