ശാന്തപുരം ഇസ്‌ലാമിയ്യ കോളേജ്

1955 ശാന്തപുരം ഇസ്‌ലാമിയ്യ കോളേജ് ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറം നൂറടിപ്പാലം സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ചാണ് മുള്ള്യാകുറുശ്ശി അല്‍ മദ്രസത്തുല്‍ ഇസ്‌ലാമിയ്യ ഏറ്റെടുത്ത് ശാന്തപുരം ഇസ്‌ലാമിയ്യ കോളേജാക്കി മാറ്റാന്‍ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്. ഈ പ്രദേശത്തിന് ശാന്തുപരം എന്ന പേര് നല്‍കിയത് ഇസ്സുദ്ദീന്‍ മൗലവിയായിരുന്നു.