നിരോധനം റദ്ദാക്കി

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ നിരോധനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു. രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടന നടത്തുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിലൂടെ ബോധ്യമായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നിരോധനം നീക്കിയത്.