ശരീഅത്ത് കാമ്പയിൻ

ശരീഅത്ത് വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജമാഅത്തെഇസ്‌ലാമിയുടെ ശരീഅത്ത് കാമ്പയിൻ നടന്നു.