റമദാന്‍ പ്രൊജക്ട് 2016 - റമാദാൻ കിറ്റ് വിതരണം പശ്ചിമബംഗാളിൽ

ഹ്യൂമണ്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വിഷന്‍ 2016 ന്റെ റമദാന്‍ പ്രൊജക്ട് 2016 ന്റെ റമദാന്‍ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം പശ്ചിമബംഗാളില്‍ വെച്ച് ആരംഭിച്ചു.