റാഗ്ഗിങ്: പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം

 

ദലിത് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്കെതിരായ റാഗിംഗ്: സോളിഡാരിറ്റി കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം ഗ്രോവാസു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.