8. മറ്റു വകുപ്പുകൾ

വിദ്യാഭ്യാസം

 1. ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഏകീകൃത ആസൂത്രണം, നയനിലപാടുകളുടെ രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സംവിധാനമായി മാറുംവിധം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങേണ്ട പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പുതിയ കോഴ്‌സുകള്‍ എന്നിവക്ക് മുന്‍ഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കും.                                              
 2. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വിശാലമാക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ഏജന്‍സി എന്ന നിലയില്‍ മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തില്‍ എന്‍.ജി.ഒ. രൂപീകരിക്കും.
 3. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനും നേതൃത്വം നല്‍കാനും കഴിയുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് സ്വന്തമായ ഓഫീസ് സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. 
 4. ഇസ്‌ലാമിയാ കോളേജ്, സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് ഹയര്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍  കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകരിക്കും.
 5. കരിക്കുലം, സിലബസ്, പാഠപുസ്തകം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും  ഉചിതമായ കമ്മറ്റികളെ നിശ്ചയിക്കും.
 6. അധ്യാപകര്‍ക്കും, മാനേജ്‌മെന്റിനും ട്രെയ്‌നിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 7. അറബിക്, ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനങ്ങള്‍ക്കും ഐ.ടി.പഠനത്തിനും സവിശേഷ പരിഗണന നല്‍കും.    
 8. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ ചര്‍ച ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ജേര്‍ണല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിക്കും.
 9. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധരെയും പണ്ഡിതരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചര്‍ച്ചകളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിക്കും.
 10. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ പ്രസ്ഥാന നിലപാടുകള്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്ക്‌ലെറ്റുകളും ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
 11. റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി സഹകരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തുന്ന ഒരു സംഘത്തെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരും. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളികളാവാന്‍ കഴിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരിക്കും ഇത്.
 12. മജ്‌ലിസ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം പ്രാഥമിക മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ (മദ്‌റസകള്‍)ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും.
 13. സംസ്ഥാനത്തെ മദ്രസാധ്യാപക നിയമനം, സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍, ഏകീകൃത ശമ്പള വിതരണം എന്നിവ മജ്‌ലിസ് എഡ്യുക്കേഷന്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ പൊതുവ്യവസ്ഥയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തും.
 14. ഓണ്‍ലൈന്‍ മദ്രസ, സണ്‍ഡേ മദ്രസകള്‍, ഹോം മദ്രസകള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യും.
 15. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഏജന്‍സി ഫോര്‍ പബ്ലിക് എഡ്യുക്കേഷന്‍ രൂപീകരിക്കും.
 16. സ്‌കൂളുകളുടെ നിലവാരമുയര്‍ത്തുകയും ഒരു സ്‌കൂള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും
 17. വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഇസ്‌ലാമിക മൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം പ്രസ്ഥാന ആഭിമുഖ്യം വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം  ചെയ്യും.
 18. പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴില്‍ പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രത്യേക ബ്രാന്‍ഡായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടും പ്രൊജക്ടും തയ്യാറാക്കി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും. 
 19. എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അധ്യാപകര്‍, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ സ്റ്റാഫ്, മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവര്‍ക്ക് ഓറിയന്റേഷന്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും.
 20. ശാന്തപുരം അല്‍ജാമിഅ അല്‍ ഇസ്‌ലാമിയയുടെ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്കായി പരിഷ്‌ക്കരണ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. മജ്‌ലിസുല്‍ ജാമിഅ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും. 2016-17 അധ്യയന വര്‍ഷം മുതലുള്ള വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ (കോഴ്‌സുകള്‍) അവയുടെ ഘടന, കരിക്കുലം, സിലബസ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കും.
 21. അല്‍ ജാമിഅയില്‍ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പണ്ഡിത സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും.
 22. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തി ഗ്രേഡിംഗ് നല്‍കും.
 23. സ്വകാര്യ സര്‍വകലാശാലയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കും.

വനിതാ വിഭാഗം

 1. വനിതാ വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബ്രോഷര്‍ തയ്യാറാക്കും.
 2. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പയിന്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 3. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്നു അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
 4. തൊഴില്‍, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങള്‍ സ്ത്രീ സൗഹൃദപരമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.
 5. പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും.
 6. മീഡിയ രംഗത്ത് ശക്തമായി ഇടപെടാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു സംഘത്തെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കും.
 7. ഏരിയ കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക് നേതൃതല പരിശീല ക്യാമ്പ് നടത്തും.
 8. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായി എച്ച്.ആര്‍.ഡി. പരിശീലനത്തിന് സംവിധാനം നല്‍കും.
 9. കഴിഞ്ഞ മീഖാത്തില്‍ തുടങ്ങിവെച്ച സ്റ്റഡീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തും.
 10. പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ ''കുടുംബ ഭദ്രത - പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങള്‍'' എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നി വിവിധ പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പില്‍ വരുത്തും.
 11. ആറ് മാസത്തില്‍ ഒരു സൂറഃ ആസ്പദമാക്കി പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ പ്രശ്‌നോത്തരി നടത്തും.
 12. ജില്ലാ ജയിലുകളിലെ വനിതാ സെല്ലുകളില്‍ അനുയോജ്യമായ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 13. ഈദ്, ഓണം സുഹൃദ് സംഗമങ്ങള്‍, ഇഫ്ത്വാര്‍ മീറ്റ്, ടേബ്ള്‍ടോക്ക് എന്നിവ നടത്തും.
 14. ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മദ്രസകള്‍ ആരംഭിക്കും.
 15.  ഐ.ടി. പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും

തനിമ കലാസാഹിത്യ വേദി

 1. തനിമയുടെ പ്രാദേശിക സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജില്ലാ ഘടകങ്ങളിലൂടെ കൂടുതല്‍ പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കും.  
 2. കല - സാഹിത്യ മേഖലയിലെ തനിമയുടെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകള്‍ സാംസ്‌കാരിക ലോകത്തെത്തിക്കാനുള്ള ആശയപരമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തും. 
 3. തനിമ അംഗങ്ങളുടെ കല-സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ആവശ്യ
 4. മായ പരിശീലനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നല്‍കുകയും  ചെയ്യും.
 5. ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക-സാഹിത്യ  -കല മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളില്‍ പങ്കാളിയാവും.  ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെയും അനുബന്ധ സംഘങ്ങളുടെയും കാമ്പയിനുകളില്‍ ക്രിയാത്മകമായ പങ്കുവഹിക്കും.
 6. തനിമക്കു പുറത്തുള്ള സാംസ്‌കാരിക ലോകത്തെ തനിമയിലൂടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ജനപ്രിയ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുക, പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക, പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുക, പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നിവ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ചെയ്യും. 
 7. തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ സാംസ്‌കാരിക സഞ്ചാരം സംഘടിപ്പിക്കും.

പബ്ലിക് റിലേഷന്‍

 1. വിഷ്വല്‍, പ്രിന്റ് ഡോക്യമെന്റേഷന്‍ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കും.
 2. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരളയെ കുറിച്ച് ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കും.
 3. ലീഗല്‍, ഐടി, ബിസിനസ്, പ്രഫഷണല്‍ മീറ്റുകളുടെ തുടര്‍പരിപാടികള്‍ നടത്തും.
 4.  വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രഫഷണലുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ സംവിധാനമുണ്ടാക്കും.
 5. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സുഹൃദ്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും.
 6. സ്റ്റേറ്റ്, ജില്ലാ തലങ്ങളിലേതെന്ന പോലെ ഏരിയാ തലത്തിലും പി.ആര്‍. സെക്രട്ടറിമാരെ നിശ്ചയിക്കും.
 7. സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രോഷര്‍ 4 ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറക്കും.
 8. സ്റ്റേറ്റ്, ജില്ലാ, ഏരിയാ പി.ആര്‍. സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് ട്രെയ്നിംഗിന് സംവിധാനമൊരുക്കും.
 9. സ്റ്റേറ്റ്, ജില്ലാ, ഏരിയാ നേതാക്കള്‍ക്കായി പി.ആര്‍. ഓറിയന്റേഷന്‍ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 10. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആക്ടിവിസത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനികരീതി പ്രവര്‍ത്തകരെ പരിചയപ്പെടുത്തും.
 11. വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി സംവാദങ്ങള്‍, പുസ്തകചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

മീഡിയ

 1. പ്രസ്ഥാന സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുവാനും ജമാഅത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ ദൂരീകരിക്കുവാനും മീഡിയകളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.
 2. പ്രസ്ഥാന നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇലക്‌ട്രോണിക് മീഡിയകളുടെ സാധ്യത പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രിന്റ് മീഡിയകളില്‍ ആവശ്യമായ പരിഷ്‌കരണം വരുത്തുകയും പ്രചാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
 3. ഭാഷ, സാഹിത്യം, കല, സംസ്‌കാരം, ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ-അച്ചടി മാധ്യമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ മുതലാളിത്ത, വര്‍ഗീയ, 
 4. ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെയും ഇസ്‌ലാം വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കും.
 5. പൊതുമീഡിയകളുമായി വിശാലമായ ബന്ധങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കും.
   

മലര്‍വാടി ബാലസംഘം

 1. കുടുംബം, വിദ്യാഭ്യാസം, കുട്ടികളുടെ ധാര്‍മികമായ വളര്‍ച്ച എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി ആശയപരവും 
 2. പ്രവര്‍ത്തനോന്മുഖവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ പോളിസികാലയളവില്‍ മലര്‍വാടി ബാലസംഘം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സവിശേഷതകളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.
 3. ചങ്ങാതി എന്ന പേരില്‍ ഇതിനകം രൂപീകരിച്ച എന്‍.ജി.ഒ  യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപകമാക്കുകയും ഇതിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്യും. 
 4. കുട്ടികളിലെ ദീനീ വിജ്ഞാനത്തിന് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കും. മലര്‍വാടി ബാലസംഘത്തിന്റെ പൊതുമുഖത്തിന് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെയായിരിക്കും ഈ നയം നടപ്പിലാക്കുക. മദ്രസകള്‍, യത്തീംഖാനകള്‍, ഹോസ്റ്റലുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലര്‍വാടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും മദ്രസകളിലേക്ക്പ്രത്യേകം  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും.
 5. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യാപനം, ലഭ്യത, ചൂഷണവിമുക്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ മലര്‍വാടി ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കും. 
 6. അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കും. മലര്‍വാടി വിജ്ഞാനോത്സവത്തെ ആ രീതിയില്‍ പുനക്രമീകരിക്കും. 
 7. ചങ്ങാത്തം, ദേശസ്‌നേഹം, സേവനം, പരിസ്ഥിതിബോധം, ധാര്‍മികത, മതസൗഹാര്‍ദ്ദം, ധീരത, മനുഷ്യത്വം തുടങ്ങിയ പൊതു മാനവിക ഗുണങ്ങള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കും

ടീന്‍ ഇന്ത്യ

 1. കൗമാരക്കാരായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ചിന്താപരവും സര്‍ഗത്മകവുമായ കഴിവുകള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കും. ശാസ്ത്രീയ, സാമൂഹിക, വ്യക്തിഗത നൈപുണികളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കും.
 2. ദേശസ്‌നേഹം, മതസൗഹാര്‍ദം, പൗരബോധം എന്നിവ വളര്‍ത്തിയെടുക്കും. വര്‍ഗീയത, ഫാസിസം, സാമ്രാജ്യത്വം, ആഗോളവല്‍ക്കരണം, വിപണിയുടെ അഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സ്വാധീനം എന്നിവക്കെതിരെ വൈജ്ഞാനികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കൗമാരക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കും.
 3. സംഘടനാ ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും രക്ഷിതാക്കളെയും മെന്റര്‍മാരെയും അധ്യാപകരെയും കൗമാരക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ വേണ്ട പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കി ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

    പരിപാടികള്‍

 1.  ടീന്‍ ലാബ് (വെക്കേഷന്‍ ക്യാമ്പ്) സംഘടിപ്പിക്കും.
 2.  ആണ്‍/ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം റബ്‌വ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും.
 3.  ത്രൈമാസ ഏരിയാ സംഗമങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 4. ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, കല, കായികം എന്നിവയില്‍ പ്രത്യേകം കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുടെ ടാലന്റ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിക്കും.
 5. സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി, ശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, കല, കായിക ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 6.  വെക്കേഷന്‍ ഗൈഡന്‍സ് ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 7. ഓണം സൗഹൃദസംഗമങ്ങളും, പെരുന്നാള്‍, ഹിജ്‌റ ആഘോഷങ്ങളുംസംഘടിപ്പിക്കും.
 8. സംസ്ഥാനതല ടീന്‍ സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും
 9. വിവിധ തലങ്ങളില്‍ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരിശീലന പരിപാടികളും ഓറിയന്റേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളും സംഘ  ടിപ്പിക്കും.
 10.  ടീന്‍ റിസര്‍ച്ച് വിംഗ് രൂപീകരിക്കും
 11.  നവസാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികള്‍ (Contents) നിര്‍മിച്ചു നല്‍കും.

സി.എച്ച്.ആര്‍.ഡി

 

 1. പ്രസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കും. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ചവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പരിശീലനങ്ങള്‍ ആവശ്യമായ മേഖലകള്‍ അറിയുന്നതിനും  സര്‍വേ സംഘടിപ്പിക്കും. (Need assessment study)
 2. നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ ലഭ്യമായ മികച്ച പരിശീലകരില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കല്‍റ്റി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കും.
 3. പ്രവര്‍ത്തകരായ ട്രെയ്‌നേഴ്‌സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ നല്‍കും. അവരെ മികച്ച ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കും.
 4. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ട് റിസോഴ്‌സ് സെലക്ഷനും പരിശീലന പരിപാടികളും  ആവിഷ്‌കരിക്കും. 
 5. വ്യക്തി വികാസം, മാനേജ്‌മെന്റ് സ്‌കില്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠന പരിശീലന സാമ്രഗികള്‍ നിര്‍മിക്കും. 
 6. പ്രാദേശിക, ഏരിയ, ജില്ല, സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്ക് പരിശീലന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 7. പോളിസി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പോഷക വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങ ളുടെയും ടാര്‍ഗറ്റുകള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ പരിശീലന പരിപാടികള്‍, റിസര്‍ച്ച്, റിസോഴ്‌സ്               മോബിലൈ സേഷന്‍, ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയവ നിര്‍വഹിക്കും.
 8.  പ്രസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച ലക്ഷ്യം വെച്ച് പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കും.  
 9. Project planning, Training, Research and Development, Evaluation and Analysis, Documentation (Data Ban എന്നിവക്ക് പ്രത്യേക സെല്ലുകള്‍ രൂപീകരിക്കും.
 10. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികള്‍ക്ക്  കീഴിലുള്ള ഉന്നത കലാലയങ്ങളില്‍ എച്ച്.ആര്‍.ഡി ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിച്ച് പരിശീലകരെ വളര്‍ത്താന്‍  സംവിധാനമുണ്ടാക്കും.
 11. ജമാഅത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എന്‍.ജി.ഒ.കള്‍, പള്ളികള്‍, തൊഴില്‍സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ (അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍, പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഖത്തീബ്, ഇമാം, കൗണ്‍സിലര്‍, അക്കൗണ്ടന്റ്, മാനേജര്‍, വാര്‍ഡന്‍ etc.) ഹ്യുമന്‍ റിസോഴ്‌സ് ആവശ്യാര്‍ത്ഥം ഹ്രസ്വകാല, ഫുള്‍ടൈം  പരിശീലന കോഴ്‌സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. 
 12. കേരളത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളില്‍  ഉന്നത കലാലയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച്  ട്രെയിനിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കും.
 13. ഖുര്‍ആന്‍, ഹദീസ്, ഇസ്‌ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെതായ ഒരു പരിശീലന methedology വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കും. 
 14. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുതകുന്ന തരത്തില്‍ വനിതകളുടെ  കഴിവുകള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനും നേതൃപരമായി വളര്‍ത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിക്കും.
 15. On the job ട്രെയിനിംഗ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒരു സംസ്‌കാരമായി വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് വരും. 
 16. സംരഭകത്വ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ ഇടപെടുന്നതിനും പരിശീലനങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിനും എച്ച്.ആര്‍.ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക വിംഗ് രൂപീകരിക്കും. 
 17. പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അവരുടെ റാങ്കും യോഗ്യതയും വകുപ്പുകളും അനുസരിച്ച് പരിശീലന പരിപാടികള്‍ ആവിഷകരിക്കും.
 18. മാധ്യമ നിയമ പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയിലെ പ്രോഫഷണലുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.
 19. പ്രസ്ഥാന പ്രാതിനിധ്യവും സമുദായ പ്രാതിനിധ്യവും ഇല്ലാത്തതും കുറവുള്ളതുമായ മേഖലകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 
 20. എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി വിഭവങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.

മറ്റുള്ളവ

 1. നിയമരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ വേദിയായ ജസ്റ്റീഷ്യയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ജുഡീഷ്യറിയുടെ നിഷ്പക്ഷത സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജസ്റ്റീഷ്യയുടെ വൃത്തം വിപുലപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച രീതിയില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
 2. സാമൂഹ്യസേവന രംഗത്ത് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വേദി എന്ന നിലയില്‍ എത്തിക്കല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഫോറം (ഇ.എം.എഫ്) ശക്തിപ്പെടുത്തും. മുസ്‌ലിം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പൊതു കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഫോറത്തെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പുനഃക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തും.
 3. AIMS (അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഐഡിയല്‍ മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസസ്) പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും.
 4. പലിശരഹിത നിധികളെയും മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് സംരംഭങ്ങളെയും കോഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്‍ഫെകിനെ (INFECC) പീപ്പിള്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരുകയും പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
   

  <<<2015-2019 പോളിസി പ്രോഗ്രാം ഊന്നലുകള്‍

  <<<1. ദഅ്‌വത്ത് 

  >>> 2. ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹം 

  <<<3. സമുദായ സംരക്ഷണവും  പുരോഗതിയും

  >>>4. ദേശീയ അന്തര്‍ദേശീയ കാര്യങ്ങള്‍

  <<<5. ജനസേവനം  

  <<<6. തര്‍ബിയത്തും തസ്‌കിയത്തും  

  <<<7. സംഘടന 

  8. മറ്റു വകുപ്പുകൾ