പറവൂർ ആക്രമണം: സര്‍ക്കാര്‍ നീതിപൂർവ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം -മുസ്​ലിം സംഘടന നേതാക്കൾ