കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണം: സർക്കാറും ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറണം

കോഴിക്കോട്: പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിന് സർക്കാറും ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ശ്രമിക്കണമെന്ന് ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അഖിലേന്ത്യാ ഉപാധ്യക്ഷൻ നുസ

Read More