കോവിഡ് 19: മസ്ജിദ് കൗൺസിൽ കേരളയുടെ കീഴിലെ പള്ളികളില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

കോഴിക്കോട്: ലോകത്ത് അതിവേഗം പടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 കേരളത്തില്‍ വ്യാപനത്തിന്‍റെ ഘട്ടത്തിലെത്തുകയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ മസ്ജിദ് കൗൺസിൽ കേരളയ

Read More