എ.ഐ.സി.എൽ

2000 പലിശാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്ഘടനക്ക് ബദല്‍ എന്ന നിലക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരള ഘടകം 2000 ജൂണില്‍ രൂപം കൊടുത്തതാണ് എ.ഐ.സി.എല്‍. ലാഭകരമായ സംരംഭങ്ങളില്‍ മുടക്കാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുക, സംരംഭകര്‍ക്ക് ലാഭ-നഷ്ട പങ്കാളിത്ത വ്യവസ്ഥയില്‍ പണം നല്‍കുക, ലാഭകരമായ പ്രൊജക്ടുകളില്‍ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് എ.ഐ.സി.എല്‍ രൂപവത്കരിച്ചത്.