കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവി വിയോഗം

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി മുൻ അമീർ കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവി അന്തരിച്ചു.