കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ വെച്ച് നടന്നു.
[January 18, 2003 — January 19, 2003]