മൗദൂദിയുടെ മരണം

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി സ്ഥാപകനായ മൗലാനാ മൗദൂദി അന്തരിച്ചു