വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം

1961 ല്‍ ചേന്ദമംഗല്ലൂരില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമായി അല്‍ മദ്‌റസതുല്‍ ബനാത്ത് എന്ന് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. വനിതകൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി.