സന്മാർഗ്ഗം ദ്വൈവാരിക

1974- മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇസ്‌ലാമിക ബാല പ്രസിദ്ധീകരണമായ സന്മാര്‍ഗ്ഗം ദ്വൈവാരിക ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമായി ആരംഭിച്ച ഈ ദ്വൈവാരിക പെരിന്തല്‍മണ്ണയിലെ ഇസ്‌ലാമിക് മിഷന്‍ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. മര്‍ഹൂം അബുല്‍ ജലാല്‍ മൗലവിയായിരുന്നു ഇതാരംഭിച്ചത്.