ഡിഫോർ മീഡിയ

ധര്‍മധാര ഡിവിഷന്‍ ഫോര്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ’ എന്ന് പൂര്‍ണരൂപം. ക്രിയാത്മകമായി ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെയും ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയയുടെയും സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമംത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച സംവിധാനം. 1997 ലാണ് ജമാഅത്തിന്റെ ഓഡിയോ വിഷ്വല്‍ വിഭാഗമായ ധര്‍മധാര ആരംഭിച്ചത്. ഔദ്വോഗികമായ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ നടത്തുന്നതും ഡിഫോര്‍ മീഡിയക്ക് കീഴിലാണ്. https://ml.wikipedia.org/wiki/D4_Media
https://d4media.in