മനുഷ്യാവകാശ കാമ്പയിൻ

[December 10, 2004 — December 31, 2004]
ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കാമ്പയിനും ടി. ആരിഫലി സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന ജാഥയും നടന്നു.