വനിതാ കാമ്പയിൻ

2005 ഡിസംബർ 1-31 ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി വനിതാ വിഭാഗവും ജി.ഐ.ഒ യും സംയുക്തമായി “സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിനെതിരെ സത്രീശക്തി” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കാമ്പയിൻ നടത്തി.