വിദ്യാ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡുക്കേഷൻ

വിദ്യാ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡുക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത 160 ലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. എൺപത് അൺ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളും 64 സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകളും 16 സ്റ്

Read More

സഫാ-വനിതാ സമ്മേളനം

2010 ജനുവരി 24 ന് കുറ്റിപ്പുറത്ത് പ്രഥമ വനിതാ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. സമ്മേളനം യിവോണ്‍ റിഡ്‌ലി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ വകുപ്പുകളും സ്ത്രീകള്‍ മാത്രം ഏറ്റെടുത്ത്

Read More

പ്രബോധനം 60ാം വാർഷികം

പ്രബോധനം വാരികയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം എടയൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു. പ്രബോധനം 60ാം വാർഷികപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

Read More

തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ സോഫ്ട് വെയർ

തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ സോഫ്ട് വെയർ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ ടൗൺഹാളിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് വെബ് എഡിഷനും 2016 ൽ സോഫ്ട് വെയർ രണ്ടാം എഡിഷനും പുറത്തിറക്കി.

Read More

വനിതാ കാമ്പയിൻ

2005 ഡിസംബർ 1-31 ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി വനിതാ വിഭാഗവും ജി.ഐ.ഒ യും സംയുക്തമായി "സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിനെതിരെ സത്രീശക്തി" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കാമ്പയിൻ നടത്തി.

Read More